NORTH & SOUTH

FAIR TRADEFÖRETAGET

PRODUKTER

PRODUCENTER

VÄRDERINGAR

BESTÄLLA

KONTAKT

LÄNKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

LACANDONA REGNSKOGSHONUNG - FAST ELLER FLYTANDE

         

Denna regnskogshonung, från gränstrakterna mellan Mexico och Guatemala, har en fin, mild smak och doft. Honungen finns i både krämig och flytande form. Bina suger sin nektar från blommor av ett stort antal växter i den omgivande regnskogen. Därav har honungen fått sin smak och sitt namn.

Lacandona regnskogshonung kommer från indianska biodlare där varje familj har 10-20 bikupor. De är medlemmar av Tzeltal Tzotzil, ett kooperativ som säljer honungen vidare till oss.

Produktionen varierar kraftigt från år till år beroende på blomningen i regnskogen men i genomsnitt producerar de ca 40 ton per år. Honungen behandlas varsamt och är kallslungad. Allt för att så många näringsämnen som möjligt ska finnas kvar. Honung är glutenfri, ägg och laktosfri.

Lacandona, regnskogshonung 500 g

Lacandona, flytande regnskogshonung 500 g
 

Visste du att det finns några klart intressanta fördelar med att vara bioodlare...

Människor med ytterst lite mark och resurser kan ändå få goda inkomster från arbete med honungsproduktion

Det finns en stor ekologisk fördel - biodling förbrukar inga naturresurser och leder inte till någon skövling av skog och mark i regnskogen

Bina ger ett positivt bidrag till den naturliga mångfalden genom pollineringen


© North & South Fair Trade AB, Wrångebäck, 544 94 Hjo, Sweden. Tel 0503-200 01. Fax 0503-201 65 E-post